Certifiering ISO 14001

Skrivet av Eivor Nobelén på Postad i Aktuellt, Aktuellt startsida

Nilsson är sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001. Nu är vi även certifierade i enlighet med ISO 14001 och integrerar miljöledning i vårt kvalitetsledningssystem. Detta hjälper oss bedriva ett miljöarbete som säkerställer att kraven inom miljö efterlevs utifrån lagstiftning, myndigheter och andra kravställare. Miljöarbetet är nu en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv.