• Nilsson Responder/Commanderbil - Säkerhet och komfort

Responderbil/Commanderbil

Ambulansstationer har de senaste åren upplevt ett ökande antal ambulanslarm men med bibehållen fordonskapacitet. För att hantera detta, samt möta målbilder för tillgänglighet inom distrikten väljer landstingen att sätta in läkarbilar/bedömningsbilar/first responder-bilar som avlastning inom ambulans-sjukvården. Den vanligaste bilen för detta ändamål är Volvo XC70 Police Edition. Detta är en specialvariant framtagen av Volvo speciellt för insatsfordon. I ett omfattande test, rapporterat i Teknikens Värld den 9 november 2013, bedömde Rikspolisstyrelsen fem olika konkurrerande märken. Resultatet blev enhälligt: Volvo XC70 utses av Rikspolisstyrelsen till den bästa polisbilen någonsin.

Nilsson har enligt avtal tillgång till fordonet för påbyggnad till relevanta målgrupper såsom ambulanssjukvården samt räddningstjänsten/brandförsvaret. Hos Nilsson utrustas dessa med traditionell larm- och signalutrustning, kommunikationsutrustning samt kundspecifikt designat förvaringsutrymme för utrustning. Därutöver fästs väsentlig vikt på körsäkerhet, framkomlighet samt synbarhet i trafiken vid utryckningskörning.