Nilsson V70 Ambulans

En personbilsambulans byggd på ett chassi av Volvo V70, med dieselmotor (D5) och fyrhjulsdsrift (AWD).

Säkerhet

Nilssonambulansen är byggd med samma säkerhetstänkande i sjukhytten som Volvo har i övrigt och här är all utrustning möjlig att nå även när personal i sjukhytten är fastbältad i vårdarstolen. Vår ambulans ska vara ”lika säker i sjukhytten som en Volvo är i baksätet” – det är fortfarande den regeln som vi arbetar efter.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdriften (Haldex) är nog att betrakta som dubbelt så bra som ett 2-hjulsdrivet fordon. En unik kombination av mycket god komfort för såväl personal som patient, och med en framkomlighet i alla väderleksförhållande som många nöjda kunder har bekräftat.
En Ambulans som är världsledande i sitt säkerhetstänkande och i sin trygghet för att kunna möjliggöra en ”god sjukvård på hjul”.

Typgodkännande

Ambulanserna är typgodkända inom EU enligt helbilsgodkännande: e11*2007/46*0175*02

Ett helbilsgodkännande innebär att fordonen byggs enligt de specifikationer som ursprungligen angivits och godkänts, samt, därmed också också uppfyller EU:s säkerhetskrav. Helbilsgodkännandet innebär även att arbetet vid registreringen av fordonet blir helt okomplicerat.