Cision feed

Idag inleds teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s företrädesemission

Med anledning av att teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s (”Nilsson”) företrädesemission inleds idag, den 14 februari 2018, publiceras härmed Informationsmemorandum och Informationsfolder på Nilssons (www.nilsson.se), Västra Hamnens (www.vhcorp.se) och Mangolds (www.mangold.se) hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 28 februari 2018. Emissionen är fullt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden vilket innebär att Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier i erbjudandet.

Read more...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles AB (publ) den 2 februari 2018

Nilsson Special Vehicles AB (publ) höll fredagen den 2 februari 2018 extra bolagsstämma i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Ordförande för stämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Ändrat datum för bokslutskommuniké

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar preliminärt resultat för 2017 samt beslutar om säkerställd företrädesemission

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en säkerställd företrädesemission av högst 1 759 953 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför Nilsson högst cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Read more...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (PUBL)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles AB (publ), org.nr 556649-5734, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 februari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Registrering till stämman börjar kl. 9.00.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2017

Read more...

Ny VD i Nilsson Special Vehicles AB

Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) har idag tillsatt Fredrik Nilsson som tillförordnad VD. Fredrik sitter i ledningsgruppen, har gedigen erfarenhet av bolaget och kommer att fokusera på  processer och effektiviseringar. Fredrik efterträder Karl Justh.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) vinner två upphandlingar avseende specialfordon

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget vunnit  två nya upphandlingar avseende leverans av specialfordon. Bolaget har dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Jordbruksverket avseende bilar till distriktsveterinärer och dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen avseende ambulanser. De totala beräknade ordervärdena uppgår tillsammans till cirka 50 MSEK årligen. 

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar justerat förväntat finansiellt resultat för 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget, som ett resultat av flera nya modellanseringar, ligger något efter plan i antal levererade bilar kontra bolagets målsättning för 2017. Styrelsen konstaterar därför att bolaget inte kommer att nå förväntat resultat under räkenskapsåret 2017.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Idag, den 20 april 2017, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nytt datum för publicering av delårsrapport tre, 2016

Read more...

Nilsson Special Vehicles lanserar Nilsson XC90 Ambulance

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) lanserar den 19 september 2016 kl. 19.00  den senaste modellen av bolagets helbilsgodkända  ambulans, Nilsson XC90 Ambulance. Bolagets nya ambulans, baserad på senaste generationen Volvo XC90, är den första av bolagets produktlanseringar på Volvos nya bilplattform. Nilsson XC90 Ambulance kommer att premiärvisas på FLISA-kongressen i Helsingborg den 20-22 september 2016 samt under Ambulanseforum på Gardermoen i Norge 26-28 september 2016. 

Read more...

Byte av Certified Adviser

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles vinner ny upphandling på ambulanser, ökar produktionstakten samt startar ett dotterbolag i Norge

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) meddelar att tilldelningsbeslut från Region Jönköpings län har fastställts där Nilsson har valts som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Upphandlingen avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK. För att möta den växande efterfrågan på fyrhjulsdrivna ambulansfordon med totalvikt under 3,5 ton har Nilsson startat ett försäljningsbolag i Norge. Försäljningsbolaget är ett helägt dotterbolag till Nilsson med bas i Drammen. 

Read more...

I samband med årsstämman 2016-04-22 i Nilsson Special Vehicles AB (publ.) lämnar ledningen följande kommentarer för första kvartalets utveckling.

Året har inletts planenligt, eller till och med något bättre än planerat, meddelar VD Karl Justh. Vi ser en positiv utveckling såväl för de egenproducerade bilarna som för de övriga fordonen. Orderboken har vuxit från 86 till 116 bilar, vilket innebär en ökning med 31 % under kvartalet. 

Read more...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (publ) 556649-5734

Read more...

Nilsson Special Vehicles vinner årets första upphandling på intensivvårdsambulanser

Tilldelningsbeslutet från Norrbotten Läns Landstings upphandling av intensivvårdsambulanser blev formellt fastställt under dagen där Nilsson Special Vehicles valdes som leverantör av upp till 6 st ambulanser under innevarande år med option på 6 bilar per år tom 2019. Det motsvarar ett ordervärde på upp till 10 M SEK årligen.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015

Fortsatt stark försäljningsutveckling och notering på First North

Read more...

Erbjudandet i Nilsson Special Vehicles fulltecknat – beräknad första handelsdag på Nasdaq First North, 11 december

Nilsson Special Vehicles AB (publ) ("Nilsson" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet övertecknades varvid den utökning av Erbjudandet som förelåg tagits i anspråk i sin helhet. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North och första dag för handel med Nilssons aktier beräknas till den 11 december 2015. 

Read more...

Nilsson Special Vehicles siktar mot notering på First North

Laholmsföretaget Nilsson Special Vehicles har ambitionen att noteras på Nasdaq OMX First North under hösten och gör i samband med det en nyemission. Emissionen kommer tecknas av befintliga ägare och ett par nya större investerare. Aktierna kommer även att erbjudas till allmänheten i Sverige.

Read more...