Byte av Certified Adviser till Västra Hamnen Corporate Finance AB

Nilsson Special Vehicles AB, listat på Nasdaq Stockholm First North, har tecknat avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om tjänsten som Certified Adviser, tillträder den 1 Januari 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera Certified Advisor åt bolaget.  


Byte Certified Adviser