Nytt datum för publicering av delårsrapport tre, 2016

Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport tre, 2016 till den 14 november 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 15 november 2016. 


Nytt datum Q3-rapport NSV