Nilsson is “company of the year”!

Written by Urban Holm on . Posted in News, News - startpage

Guldkvällen 2017 was held last weekend att Strandhotellet, Mellbystrand arranged by Offensiva Laholm. We are very happy and proud to be awarded the price “company of the year” with the following motivation (in swedish):

”Med affärsidén att bygga ”bilen som ingen vill åka i” och en produktion som innebär att
man sätter verktygen i helt nya bilar för att skapa det kunderna efterfrågar fortsätter
Årets Företag att gå från klarhet till klarhet.
Stora utmaningar i form av modellbyte och volymökningar klarar Nilsson Special
Vehicles genom god planering, ett starkt engagemang från personalen och glada kunder,
vilket visar sig i positiva resultat och ökad försäljning.
Genom en lyckad börsintroduktion och ett brett ägande, ser framtiden ljus ut för Nilsson
Special Vehicles, specialister på ambulanser, begravningsbilar, räddningsfordon och
limousiner.
Att kompetensen för att bygga fordonen med det extra finns här hos oss bidrar till att
göra Laholm mer unikt.”

With this good news we would like to thank everyone involved and are now aiming towards new goals!

To read more about categories and winners and to se nice photos from “Guldkvällen” please click here!