Investerare

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Senaste finansiella rapporter

Delårsrapport Nilsson Q1 – 200508

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2019

Bokslutskommuniké-Räkenskapsår 2019

Delårsrapport Nilsson Q3 191108

Halvårsrapport Nilsson 190830

Delårsrapport Nilsson Q1-190508

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2018

Bokslutskommuniké-Räkenskapsår 2018

Delårsrapport Q3 Nilsson 181025

Halvårsrapport Nilsson 180821

Delårsrapport Nilsson Q1 – 180509

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2017

Bokslutskommuniké – Räkenskapsår 2017

Delårsrapport Q3 2017 – 171114

Halvårsrapport Nilsson – 170830

Delårsrapport Q1 2017 – 170420

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2016

Delårsrapport Q4 Nilsson -170222

Delårsrapport Q3 Nilsson – 161114

Halvårsrapport Nilsson -160826