Investerare

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Senaste finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2017 – 171114

Halvårsrapport Nilsson – 170830

Delårsrapport Q1 2017 – 170420

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2016

Delårsrapport Q4 Nilsson -170222

Delårsrapport Q3 Nilsson – 161114

Halvårsrapport Nilsson -160826