Styrelse

Thomas Mårtensson, ordförande sedan 2017, (ledamot sedan 2008)

Född: 1950
Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.
Erfarenhet: Verksam inom Midroc Europe´s koncernledning sedan mer än 20 år. Tidigare arbetat inom Nordstjernan gruppen. Har innehaft olika roller, bland annat ekonomichef, vice VD och VD i ett antal olika bolag.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ABV Rock Group AB, M 3 W Invest AB. Styrelseledamot i Midroc Europe AB, Midroc International AB, Midcor Del 2 AB, Midcor Del 3 AB, MPA Alucrom AB. Styrelseledamot och VD i Granitor Contracting AB, Granitor Fastigheter AB.

Innehav: 64 000 aktier.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Göran Linder, ledamot sedan 2015

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Erfarenhet: VD för venture capital-bolaget Midroc New Technology AB samt för investeringsbolaget Midroc Invest AB. Göran Linder är styrelsemedlem i ett flertal utvecklingsprojekt. Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och företagsledning inom teknikrelaterade områden. Därutöver har Göran Linder genom åren förestått ett trettiotal nystartade företag varav flera börsintroducerats.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Powercell Sweden AB , Dermagen AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB, Lipodeptide AB, Lamera AB, Crossborder Technology
AB, Minesto AB, Pergamum AB, M&J by Malin & Johanna AB. Extern VD i Midroc New Technology AB och Midroc Invest AB.
Innehav:

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Per Jadelind, ledamot sedan 2017

Född: 1960
Utbildning: Jur. kand. vid Lunds universitet.
Erfarenhet: Advokat sedan mer än 20 år med inriktning mot affärsjuridik såsom avtalsrätt, bolagsrätt och ägarfrågor, styrelseuppdrag, företagsförvärv, fastighetsrätt, offentlig upphandling och kommersiella tvister.
Andra pågående uppdrag: Delägare i Amber Advokater Halmstad KB, styrelseledamot i Amber Advokater AB, styrelseordförande i Stålrör AB, styrelsesuppleant i Amber Advokater Otto Hallgren AB och Advokat Sofia Blomqvist Szabo AB, styrelsesuppleant i Marcon-gruppen i Sverige AB med dotterbolag samt styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund.
Innehav: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Camilla Dahlin, ledamot sedan 2017

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Erfarenhet: Verkat under drygt 20 år som framförallt kontors-, företags- och regionchef inom SEB och Nordea. Delegat i regionens kreditkommitté i både SEB och Nordea. VD för FM Industri AB.
Andra pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Jifon AB
Innehav: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Magnus Jonsson, ledamot sedan 2018

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola
Erfarenhet: Varit verksam i fordonsindustrin i 30 år, huvudsakligen inom
produktutveckling. Senast som utvecklingschef på Volvo Personvagnar
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Powercell AB, AstaZero AB och Bil Sweden.
Styrelseledamot i Leading Light AB och SmartEye AB
Innehav: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Karl Anders Enochsson, facklig representant sedan 2011

Född: 1969
Utbildning: Tre-årig gymnasieutbildning
Erfarenhet: Ordförande och förhandlare för fackklubben. Ordförandeutbildning samt förhandlarutbildning och verksam i Nilsson Special Vehicles AB (publ) som bilplåtslagare i totalt 21 år.
Innehav:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.