Detta är Nilsson Special Vehicles

Affärsidé

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Målsättning

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Affärsmodell

Nilsson leder och styr all överordnad strategi, tillverkning, produktutveckling, marknadsföring samt försäljning. Försäljning utanför Sverige sker genom externa partners. All kärnkompetens finns samlad på huvudkontoret i Laholm. Nilsson samt anställda följer uppförandekoden med Förenta Nationernas Global Compacts 10 principer som bas vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Finansiella målsättningar

Bolagets finansiella målsättningar är att de kommande åren nå:

  • En årlig omsättningstillväxt på 10%
  • En rörelsemarginal (EBIT) på 8-10%