Finansiell kalender

Kalender

  • 2019-05-08  Delårsrapport 1, 2019
  • 2019-05-08  Bolagsstämma
  • 2019-02-22  Bokslutskommuniké, 2018
  • 2018-10-25  Delårsrapport 3, 2018
  • 2018-08-21  Halvårsrapport, 2018
  • 2018-05-09  Delårsrapport 1, 2018
  • 2018-05-09  Bolagsstämma
  • 2018-02-02  Bokslutskommuniké, 2017