Finansiell kalender

Kalender

 • 2020-05-13  Bolagsstämma
 • 2020-05-08  Delårsrapport 1, 2020
 • 2020-02-26  Bokslutskommuniké, 2019
 • 2019-11-08  Delårsrapport 3, 2019
 • 2019-08-30  Halvårsrapport, 2019
 • 2019-05-08  Delårsrapport 1, 2019
 • 2019-05-08  Bolagsstämma
 • 2019-02-22  Bokslutskommuniké, 2018
 • 2018-10-25  Delårsrapport 3, 2018
 • 2018-08-21  Halvårsrapport, 2018
 • 2018-05-09  Delårsrapport 1, 2018
 • 2018-05-09  Bolagsstämma
 • 2018-02-02  Bokslutskommuniké, 2017