Nyheter

Prenumerera på nyheter

Språk

Typ av informationNilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Örebro län

4 December 2019

Read more...

Rättelse - Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

8 November 2019

I tidigare pressmeddelande angående offentliggörande av delårsrapporten för januari - september 2019 angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt marknadsmissbruksförordningen. Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

8 November 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Rättelse - Tilldelningsbeslut Region Västerbotten

7 November 2019

Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten

Read more...

Tilldelningsbeslut Region Västerbotten

7 November 2019

Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) anlitar Pareto Securities AB som likviditetsgarant

14 October 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolaget utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2019

30 August 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

8 May 2019

Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – mars 2019

8 May 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Rättelse - Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

17 April 2019

I tidigare pressmeddelande angående offentliggörande av årsredovisning för räkenskapsår 2018 angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt marknadsmissbruksförordningen.  Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 17 april 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

17 April 2019

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 17 april 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

9 April 2019

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018

22 February 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tecknar 3-årsavtal med Fonus

8 February 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) tecknar 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar preliminärt resultat för 2018

31 January 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att 2018 års resultat, pga under året rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017. Bokslutskommunikén kommer släppas den 22 februari 2019.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) utser Fredrik Nilsson till ordinarie VD

26 October 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att styrelsen beslutat att utse Fredrik Nilsson till ordinarie VD för bolaget. Fredrik Nilssons tjänst som tillförordnad VD övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2018

25 October 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Byte av Certified Adviser till Västra Hamnen Corporate Finance AB

17 September 2018

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

21 August 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

9 May 2018

Idag, den 9 maj 2018, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

9 May 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

18 April 2018

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 18 april 2018, årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

29 March 2018

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 A i Laholm.

Read more...

Sista dag för handel med BTA i Nilsson Special Vehicles AB (publ)

19 March 2018

I februari 2018 genomförde Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) en företrädesemission, i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 759 953 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 mars 2018 och stoppdag är den 23 mars 2018.  

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ):s nyemission övertecknad

2 March 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK är hänförligt till ersättning till garantitecknare. Eftersom företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

Read more...

Idag inleds teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s företrädesemission

14 February 2018

Med anledning av att teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s (”Nilsson”) företrädesemission inleds idag, den 14 februari 2018, publiceras härmed Informationsmemorandum och Informationsfolder på Nilssons (www.nilsson.se), Västra Hamnens (www.vhcorp.se) och Mangolds (www.mangold.se) hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 28 februari 2018. Emissionen är fullt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden vilket innebär att Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier i erbjudandet.

Read more...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles AB (publ) den 2 februari 2018

2 February 2018

Nilsson Special Vehicles AB (publ) höll fredagen den 2 februari 2018 extra bolagsstämma i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Ordförande för stämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2017

2 February 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Ändrat datum för bokslutskommuniké

23 January 2018

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar preliminärt resultat för 2017 samt beslutar om säkerställd företrädesemission

22 December 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en säkerställd företrädesemission av högst 1 759 953 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför Nilsson högst cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Read more...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (PUBL)

22 December 2017

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles AB (publ), org.nr 556649-5734, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 februari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Registrering till stämman börjar kl. 9.00.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2017

14 November 2017

Read more...

Ny VD i Nilsson Special Vehicles AB

3 October 2017

Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) har idag tillsatt Fredrik Nilsson som tillförordnad VD. Fredrik sitter i ledningsgruppen, har gedigen erfarenhet av bolaget och kommer att fokusera på  processer och effektiviseringar. Fredrik efterträder Karl Justh.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2017

30 August 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) vinner två upphandlingar avseende specialfordon

22 August 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget vunnit  två nya upphandlingar avseende leverans av specialfordon. Bolaget har dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Jordbruksverket avseende bilar till distriktsveterinärer och dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen avseende ambulanser. De totala beräknade ordervärdena uppgår tillsammans till cirka 50 MSEK årligen. 

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar justerat förväntat finansiellt resultat för 2017

28 June 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget, som ett resultat av flera nya modellanseringar, ligger något efter plan i antal levererade bilar kontra bolagets målsättning för 2017. Styrelsen konstaterar därför att bolaget inte kommer att nå förväntat resultat under räkenskapsåret 2017.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

20 April 2017

Idag, den 20 april 2017, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2017

20 April 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

20 March 2017

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2016

22 February 2017

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

14 November 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nytt datum för publicering av delårsrapport tre, 2016

13 October 2016

Read more...

Nilsson Special Vehicles lanserar Nilsson XC90 Ambulance

16 September 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) lanserar den 19 september 2016 kl. 19.00  den senaste modellen av bolagets helbilsgodkända  ambulans, Nilsson XC90 Ambulance. Bolagets nya ambulans, baserad på senaste generationen Volvo XC90, är den första av bolagets produktlanseringar på Volvos nya bilplattform. Nilsson XC90 Ambulance kommer att premiärvisas på FLISA-kongressen i Helsingborg den 20-22 september 2016 samt under Ambulanseforum på Gardermoen i Norge 26-28 september 2016. 

Read more...

Byte av Certified Adviser

5 September 2016

Read more...

Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2016

26 August 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles vinner ny upphandling på ambulanser, ökar produktionstakten samt startar ett dotterbolag i Norge

23 August 2016

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) meddelar att tilldelningsbeslut från Region Jönköpings län har fastställts där Nilsson har valts som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Upphandlingen avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK. För att möta den växande efterfrågan på fyrhjulsdrivna ambulansfordon med totalvikt under 3,5 ton har Nilsson startat ett försäljningsbolag i Norge. Försäljningsbolaget är ett helägt dotterbolag till Nilsson med bas i Drammen. 

Read more...

I samband med årsstämman 2016-04-22 i Nilsson Special Vehicles AB (publ.) lämnar ledningen följande kommentarer för första kvartalets utveckling.

22 April 2016

Året har inletts planenligt, eller till och med något bättre än planerat, meddelar VD Karl Justh. Vi ser en positiv utveckling såväl för de egenproducerade bilarna som för de övriga fordonen. Orderboken har vuxit från 86 till 116 bilar, vilket innebär en ökning med 31 % under kvartalet. 

Read more...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (publ) 556649-5734

17 March 2016

Read more...

Nilsson Special Vehicles vinner årets första upphandling på intensivvårdsambulanser

16 March 2016

Tilldelningsbeslutet från Norrbotten Läns Landstings upphandling av intensivvårdsambulanser blev formellt fastställt under dagen där Nilsson Special Vehicles valdes som leverantör av upp till 6 st ambulanser under innevarande år med option på 6 bilar per år tom 2019. Det motsvarar ett ordervärde på upp till 10 M SEK årligen.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015

12 February 2016

Fortsatt stark försäljningsutveckling och notering på First North

Read more...