Nyheter

Prenumerera på nyheter

Språk

Typ av informationKallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

12 April 2021

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. Nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 12 maj 2021.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Blekinge

9 March 2021

Nilsson tilldelas ramavtal för Region Blekinge

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020

26 February 2021

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se . Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar besked från KOFA gällande tilldelningsbeslut för upphandling Norge

27 January 2021

KOFA har avseende tilldelningsbeslut för upphandling Norge meddelat att Sykehusinnkjøp HF inte har brutit mot regelverket för offentlig upphandling och avvisar därmed inte vald leverantörs anbud. Bolaget kommer att granska beskedet och därefter fatta beslut om eventuella vidare åtgärder.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari - september 2020

19 November 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari - september 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar framgång för överklagan gällande tilldelningsbeslut för upphandling Norge

4 November 2020

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) varslar om arbetsbrist för att anpassa organisationen till förväntad lägre volym

2 November 2020

Nilsson Special Vehicles AB varslar tre tjänstemän och åtta kollektivanställda. Varsel läggs för att anpassa kostnaderna till en förväntat lägre volym. Detta på grund av osäkerheten gällande upphandlingen på den norska ambulansmarknaden samt osäkerheten gällande Brexit och Covid-19 på den engelska marknaden, vilket Bolaget har rapporterat om tidigare.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar tilldelningsbeslut gällande upphandling Norge

5 October 2020

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

28 August 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) ansöker om stöd för korttidsarbete

20 August 2020

Beslut gällande ansökan om korttidsarbete

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

13 May 2020

Idag, den 13 maj 2020, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – mars 2020

8 May 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

16 April 2020

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 16 april 2020, årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

8 April 2020

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) producerar enligt plan

23 March 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) lämnar statusuppdatering gällande leveranser av grundchassin och norska marknaden

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Kalmar län

4 March 2020

Nilsson tilldelas ramavtal för Region Kalmar län

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut gällande bårsystem till Region Halland

3 March 2020

Tilldelningsbeslut gällande avtal om bårsystem enligt Region Hallands kravspecifikation och behov

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) förtydligar upphandling gällande Norge

28 February 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) förtydligar upphandling gällande ambulanser för Norge.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) har idag utsett ny CFO

28 February 2020

Nilsson Special Vehicles AB meddelar idag att Mårten Berggren är utsedd till ny CFO

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2019

26 February 2020

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Örebro län

4 December 2019

Read more...

Rättelse - Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

8 November 2019

I tidigare pressmeddelande angående offentliggörande av delårsrapporten för januari - september 2019 angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt marknadsmissbruksförordningen. Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

8 November 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Rättelse - Tilldelningsbeslut Region Västerbotten

7 November 2019

Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten

Read more...

Tilldelningsbeslut Region Västerbotten

7 November 2019

Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) anlitar Pareto Securities AB som likviditetsgarant

14 October 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolaget utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2019

30 August 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

8 May 2019

Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – mars 2019

8 May 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Rättelse - Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

17 April 2019

I tidigare pressmeddelande angående offentliggörande av årsredovisning för räkenskapsår 2018 angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt marknadsmissbruksförordningen.  Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 17 april 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

17 April 2019

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 17 april 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

9 April 2019

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018

22 February 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tecknar 3-årsavtal med Fonus

8 February 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) tecknar 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) meddelar preliminärt resultat för 2018

31 January 2019

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att 2018 års resultat, pga under året rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017. Bokslutskommunikén kommer släppas den 22 februari 2019.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) utser Fredrik Nilsson till ordinarie VD

26 October 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att styrelsen beslutat att utse Fredrik Nilsson till ordinarie VD för bolaget. Fredrik Nilssons tjänst som tillförordnad VD övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari – september 2018

25 October 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Byte av Certified Adviser till Västra Hamnen Corporate Finance AB

17 September 2018

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

21 August 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Read more...

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

9 May 2018

Idag, den 9 maj 2018, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

9 May 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Read more...

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

18 April 2018

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 18 april 2018, årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Read more...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

29 March 2018

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 A i Laholm.

Read more...

Sista dag för handel med BTA i Nilsson Special Vehicles AB (publ)

19 March 2018

I februari 2018 genomförde Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) en företrädesemission, i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 759 953 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 mars 2018 och stoppdag är den 23 mars 2018.  

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ):s nyemission övertecknad

2 March 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK är hänförligt till ersättning till garantitecknare. Eftersom företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

Read more...

Idag inleds teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s företrädesemission

14 February 2018

Med anledning av att teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s (”Nilsson”) företrädesemission inleds idag, den 14 februari 2018, publiceras härmed Informationsmemorandum och Informationsfolder på Nilssons (www.nilsson.se), Västra Hamnens (www.vhcorp.se) och Mangolds (www.mangold.se) hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 28 februari 2018. Emissionen är fullt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden vilket innebär att Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier i erbjudandet.

Read more...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles AB (publ) den 2 februari 2018

2 February 2018

Nilsson Special Vehicles AB (publ) höll fredagen den 2 februari 2018 extra bolagsstämma i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Ordförande för stämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2017

2 February 2018

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Read more...

Ändrat datum för bokslutskommuniké

23 January 2018

Read more...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar preliminärt resultat för 2017 samt beslutar om säkerställd företrädesemission

22 December 2017

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en säkerställd företrädesemission av högst 1 759 953 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför Nilsson högst cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Read more...