Nilsson Limousine

Nilsson Limousine är byggd på Volvo S80-chassi och har högsta säkerhet, komfort och köregenskaper.

En kombination av traditionellt hantverkskunnande och modern CAD-teknik har resulterat i hög precision i tillverkningsprocessen, men med den omsorg om varje kunds behov som bara hantverkarens skicklighet kan åstadkomma.

Elegans och komfort

Interiören är väl tilltagen, tyst och elegant. Passagerarnas behov av komfort och utrymme har varit utgångspunkt för designen. Dessutom finns en mängd tillval som bidrar till att möta varje kunds behov av ytterligare komfort, kommunikation, arbetsmöjligheter och underhållning.

Kvalitet och precision

För att säkerställa högsta krav på precision, kvalitet och rationell tillverkning har ett unikt världsledande produktionskoncept utvecklats. Det baseras på nya förlängnings- och svetsjiggar, lika de som används i volymproduktion världen över. Detta koncept i kombination med ett gediget hantverkskunnande ger Nilsson Special Vehicles möjlighet att erbjuda sina kunder kvalitet i världsklass.

Modeller och utförande

Limousinen, som är 1340 mm längre än standardbilen, kan väljas med fyra dörrar eller sex dörrar för att möta varje kunds speciella önskemål. Motoralternativ är femcylindrig bensinmotor samt en dieselmotor. Ett antal utrustningsnivåer och tillval säkerställer att varje kunds krav tas i beaktande. Vi har möjlighet att säkerhetsklass bilarna från Light Armouring B1 upp till B4.

Typgodkännande

Våra limousiner klarar för närvarande inte EU:s emissionskrav och kan därmed inte typgodkännas. Arbetet för att möta emissionskraven pågår liksom påtryckningar för att få limousinerna klassade som specialfordon. Det går i dag inte att beräkna när dessa arbeten kan vara avslutade.

I England har limousinerna godkänts enligt ett nationellt lågvolymcertifikat. En del andra länder accepterar detta typgodkännande, dock inte Sverige.

Som säkerhetsklassat fordon gäller andra krav – bl.a. vad gäller emissioner – och vi har för närvarande typgodkännande dock inte i Sverige.