• XC70 ambulans
  • Nilsson Ambulans - Säkerhet och komfort

Nilsson XC70 Ambulans

Dagens Nilsson Ambulance byggs på ett Volvo XC70-chassi, med dieselmotor (D5) och fyrhjulsdsrift (AWD).

Säkerhet

Redan basbilen indikerar trygghet för såväl förare som passagerare tack vare tillverkarens världsledande position inom aktiv som passiv säkerhet. Dessvärre inträffar trots rigorösa utbildningar samt stor varsamhet hos ambulansförare ett antal olyckor med utryckningsfordon.

För Nilssons del har det visat sig i samtliga förekommande fall att bilens säkerhetssystem omfattande även sjukhytten har fungerat optimalt och därmed också gett sina passagerare ett fullgott skydd.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdriften (Haldex) är nog att betrakta som dubbelt så bra som ett 2-hjulsdrivet fordon. En unik kombination av mycket god komfort för såväl personal som patient, och med en framkomlighet i alla väderleksförhållande som många nöjda kunder har bekräftat.
En Ambulans som är världsledande i sitt säkerhetstänkande och i sin trygghet för att kunna möjliggöra en ”god sjukvård på hjul”.

Typgodkännande

Ambulansen är sedan lanseringen helbilsgodkänd. Detta innebär för tillverkaren att man förutom grundbilens godkända egenskaper även måste passera ett stort antal krävande lagkrav och tester. I detta fall har det rört sig om ett 50-tal olika tester, utöver de fall där datorsimuleringar varit tillräckliga. Förutom lagkraven på fordonet och dess infästningar för t.ex. stolar, bår och fästelement för apparatur där alla skall kunna motstå accelerationskrafter (g-krafter) upp till 20 g framåt såväl som bakåt, ställs det också rigorösa krav på själva ambulansinredningen i socialstyrelsens bestämmelser i ”EN-1789” samt ”EN-1865”.

Nilsson är en av få tillverkare i dag på den nordiska marknaden som har en egen helbilsgodkänd, typbesiktigad produkt, s.k. CoC, med en dokumenterad lastkapacitet om minst 600kg för fordon under 3,5 ton.