Försäljning

Under Bolagets 70-åriga historia har en stor mängd olika fordon på diverse olika bilmodeller konstruerats, byggts och sålts. I takt med att nya bilmodeller presenterats på marknaden har Nilsson utvecklat nya produkter baserade på dessa. Dagens produktutbud av egenproducerade ambulanser, begravningsbilar och limousiner bygger på Volvos aktuella modeller V90, XC90 samt S90. Då Volvo kommer att sluta tillverka dessa modeller under kommande år kommer Nilsson inom kort börja utveckla nya koncept baserade på nya modellserier.

Ambulanser

Ambulanserna säljs till merparten genom offentlig upphandling. Bolaget har valt att själva sälja fordonen på den inhemska
marknaden, medan man i Norge väljer att agera via en lokal agent. I båda länderna finns det några enstaka privata aktörer som i stort följer samma förfarande som de offentliga. I Sverige tecknar varje enskild region/landsting avtal utifrån egna utvärderingskriterier, med varierande avtalslängd. De senaste 18 månaderna har varit ytterst framgångsrika för Bolaget då man fått tilldelning på samtliga upphandlingar som genomförts. I varje enskild upphandling måste offererat fordon förevisas på plats i länet och ställas till förfogande för provkörning och utvärdering. Hela processen från utlysning till tilldelning tar ca fyra månader. Bolaget följer och bevakar kontinuerligt aktuella utlysningar och besvarar dessa för samtliga tre biltyper inom kategorin. I Norge har ambulanssjukvården ett centralt inköpsorgan (HINAS) som sluter avtal med leverantörerna på ett nationellt plan. Nilsson är kvalificerad som en av tre leverantörer inom segmentet personbilsambulans. Kontrakten är på två plus två år och avrop kan ske under perioden av samtliga sjukhus. Bolaget har genom upphandlingsförfarandet en tydlig indikation på kommande års volymer vilket medger en effektiv planering. Det är inte ovanligt att orderboken uppgår till 6-7
månader. Ungefär 70% av Bolagets ambulanser säljs och levereras till Sverige och resterande 30% levereras till Norge.

Begravningsbilar

Nilsson har historiskt sålt produkterna via nationella specialfordonsbyggare i varje aktuellt land. Dessa har fått halvfabrikat tillsända, dvs förlängda och färdigbyggda bilar men dock utan inredning. Varje enskild byggare har själv tagit fram egna lösningar och sålt under sitt varumärke. De senaste åren har dock en omstrukturering av marknaden skett vilket har inneburit att Bolaget tar fram en komplett slutprodukt till försäljning. Försäljning via återförsäljare sker på alla marknader där Bolaget är verksamt utanför Sverige. De största marknaderna är England, Tyskland, Danmark, Norge och Finland. Nilsson har kontrakterat nationella distributörer med etablerad marknadsposition i respektive land, som ansvarar för försäljning och marknadsföring. All slutkundsrelation hanteras av respektive representant. I Sverige hanterar Nilsson försäljning och all kundkontakt med egen personal. Hög servicenivå, tillgänglighet, lånebilar samt inbyte av begagnade fordon är nyckelfaktorer som värdesätts av kunderna och som bolaget eftersträvar att kunna möta. Av den årliga volymen på drygt 50 begravningsbilar, levereras ungefär 40% av bilarna till England, 20% till Sverige, 10% till Danmark och 15% till Tyskland. Övrig volym avser försäljning i Finland, Holland och Norge.

Limousiner

På den engelska marknaden säljs 6-dörrars limousin i paket med begravningsbilar. Bolagets Executive Limousine N300 säljs och levereras bland annat till ambassader, regeringar samt kungahus. Av den årliga volymen på ca 20 limousiner, levereras ca 90% till England och resterande 10% till övriga delar av Europa.