Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

Idag, den 10 maj 2022, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 via poströstning. Nedan följer...
Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari - mars 2022. Delårsrapporten finns...
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 11 april 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen...

Icke regulatoriska pressmeddelande

2021-12-07 13:50 Nilsson Special Vehicles AB (publ) informerar avseende Västra Götalandsregionens ambulansupphandling News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Bolaget har idag delgivits information att avtalet avseende Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansupphandling är signerat. För mer...
Bolaget har idag delgivits information att Corespring Invest AB (fd Midroc Invest AB) har överlåtit 700 000 aktier i Nilsson Special Vehicles...
2021-11-22 14:30 Nilsson Special Vehicles AB (publ) informerar avseende Västra Götalandsregionens ambulansupphandling News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Bolaget har idag delgivits information att ingen begäran om överprövning inkommit avseende Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansupphandling...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fredrik Nilsson, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiell kalender

  • 2021-05-06 Delårsrapport 1, 2021
  • 2021-05-12 Bolagstämma, 2020 års verksamhet
  • 2021-08-26 Halvårsrapport, 2021
  • 2021-11-18 Delårsrapport 3, 2021
  • 2022-02-25 Bokslutskommuniké, 2021
  • 2022-05-06 Delårsrapport 1, 2022
  • 2022-05-10 Bolagstämma, 2021 års verksamhet

Finansiella dokument

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning