Hållbarhet

Vi jobbar parallellt med Volvo och går i deras fotspår i vårt hållbara arbete. Numera byggs alla nya Nilsson-modeller utifrån Volvos nya motorserie, B-serien, där både Diesel och Bensin-bilar produceras som mildhybrider som standard.

Utöver detta jobbar vi stegvis med att anpassa vår produktion när nya elektriska bilar kommer från Volvo, och kunde under 2020 lansera vår första laddningsbara bil, Nilsson begravningsbil med en T6-motor.

Återvunnet material

År 2027 är målet att 40% av de material vi använder ska komma från återvunna källor eller gamla Nilsson-bilar.

Fossilfri produktion

År 2032 är målet att vår produktion ska vara helt fossilfri, vilket i linje med Volvos mål leder till att du kan få en specialbil med netto noll klimatavtryck.

Vi går i Volvos fotspår.

Vi har haft ett nära samarbete med Volvo sedan länge, och bygger majoriteten av våra modeller från Volvos olika bilar. Läs gärna mer om Volvos hållbarhetsarbete, och hur dem jobbar med hållbar produktion och elektrifiering.

ISO 14001

Sedan 2019 är vi även certifierade i enlighet med ISO 14001 och integrerar miljöledning i vårt kvalitetsledningssystem. Detta hjälper oss bedriva ett miljöarbete som säkerställer att kraven inom miljö efterlevs utifrån lagstiftning, myndigheter och andra kravställare. Miljöarbetet är nu en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv.

UPPTÄCK VÅR LADDNINGSBARA BEGRAVNINGSBIL.

Nilsson Begravningsbil Recharge

Nu som laddhybrid