Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med...
Ambitionen med den nya ambulansen är att möta marknadens krav på en något rymligare bil med högre lastvikt jämfört...
Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30) *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat...

Icke regulatoriska pressmeddelande

Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport tre, 2016 till den 14 november 2016. Tidigare...
2016-09-05 11:01 Byte av Certified Adviser News Swedish IR
Nilsson Special Vehicles AB, listat på Nasdaq Stockholm First North, har tecknat avtal med Sedermera Fondkommission om tjänsten som Certified...
Vi har bland annat fått tilldelning på två större upphandlingar av ambulanser i Sverige och också tilldelning på så...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fredrik Nilsson, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiella dokument

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning