Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

VD Fredrik Nilsson kommenterar ”Våra löpande åtgärder har successivt fått genomslag i form av förkortade produktionstider...
VD Fredrik Nilsson kommenterar ”Vi fortsätter oförtrutet att arbeta vidare med åtgärder för att nå ner till våra...
Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman...
VD Fredrik Nilsson kommenterar ”I utvecklingsarbetet kvarstår fortfarande framtagande av ett antal tillval för begravningsbil och ambulans...

Icke regulatoriska pressmeddelande

Fredrik Nilsson har varit tillförordnad VD sedan oktober 2017. Dessförinnan satt Fredrik i ledningsgruppen och Fredriks gedigna erfarenhet av...
Nilsson Special Vehicles AB, listat på Nasdaq Stockholm First North, har tecknat avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om tjänsten...
1 759 953 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 27 mars 2018. Efter...
Erbjudandet i sammandrag För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson, tf. VD E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se Telefon: 070-664...
Antagande av ny bolagsordning Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med följande justeringar: Punkt 4 (Aktiekapital) Tidigare lydelse...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fabio Ishaq, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Ledningsgruppen

Amelie Wennström

Amelie Wennström

Environmental/Quality Manager

Född: 1983
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Utvecklingsingenjör, Högskolan i Halmstad.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet som projektledare i produktutvecklingsprojekt inom personlig säkerhetsutrustning i fordon (Holmbergs Safety System), projektkoordinator IT-projekt inom affärssystem och ansvarig för teknisk dokumentation (Cargotec/Kalmar Industries).
Innehav: 2 000 aktier

Mårten Berggren

Mårten Berggren

CFO

Född: 1972
Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet.
Erfarenhet: Kommer närmast från en position som Business Controller Operations på Nederman Distribution Sales AB, som innebar rapporteringsansvar för två produktionsenheter samt medlem i ledningsgruppen för Ph Nederman AB. Mångårig erfarenhet som Controller från bl a Diab Internationel AB och E.ON Sverige AB.
Innehav: 1 500 aktier

Fabio Ishaq

Fabio Ishaq

CEO

Född: 1983
Utbildning: 
Erfarenhet: VD OnWheels i Halmstad AB, OnWheels Mobility AB samt OnWheels Invest AB.Grundade OnWheels bildemontering AB 2015, avyttrades till Hedingruppen i februari 2023. Medgrundare i Halmstads Lokala Parti 2021.
Innehav: 1 000 aktier samt 1 361 030 aktier via OnWheels Mibility AB.

Lisa Friel

Lisa Friel

Technological Development Manager

Född: 1978
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Maskiningenjör, Högskolan Halmstad och Magisterexamen Design Engineer, Loughborough University, England
Erfarenhet: Kommer närmast från Gnotec Sweden AB och rollen som Teknik och Projektchef. Har en bakgrund som Konstruktörschef och Operations Manager inom tillverkningsindustrin.
Innehav: –

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

CMO/Deputy CEO

Född: 1972
Utbildning: IT/teknik program på Högskolan i Halmstad.
Erfarenhet: På Nilssons sedan 1995 i varierande ledningspositioner. Arbetade 2008-2011 även som verksamhets/managementkonsult på Systeam.
Innehav: 74 651 aktier via Nilfre AB.

Maria Nauchman

Maria Nauchman

Production Manager

Född: 1977
Utbildning: Ledarskap i producerande företag, Linnéuniversitetet. Ledarskapsutbildning Modul 1,2 Calle Jönsson intent Diab AB. Ledarskapsutbildning det goda samtalet.
Erfarenhet: Jobbat inom industri i 25 år, verksam inom följande områden; Operatör/koordinator i produktion, Logistik och produktionsplanering, länk mellan sälj och produktion, kalkyl, mindre inköp. Projektarbeten (uppstart nya avdelningar, flytt av avdelning, implementering av verksamhetssystem). Avdelningschef för produktionsavdelningar. Chef för internlogistik och produktionsavdelning.
Innehav: –

Christer Sediger

Christer Sediger

Purchasing Manager

Född: 1965
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Utvecklingsingenjör, Högskolan Halmstad
Erfarenhet: Kommer från en roll som ansvarig för Global Supply Chain på HMS Networks där jag tidigare var Purchasing Manager. Innan detta Inköpschef inom möbelindustrin, samt Inköpschef inom verkstadsindustrin
Innehav: 2 000 aktier

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiell kalender

 • 2024-02-27 Bokslutskommuniké, 2023 års verksamhet
 • 2024-05-03 Delårsrapport 1, 2024 års verksamhet
 • 2024-05-07 Bolagsstämma, 2023 års verksamhet
 • 2024-08-28 Delårsrapport 2, 2024 års verksamhet
 • 2024-11-15 Delårsrapport 3, 2024 års verksamhet
 • 2025-02-26 Bokslutskommuniké, 2024 års verksamhet
 • 2025-04-30 Delårsrapport 1, 2025 års verksamhet
 • 2025-05-06 Årsstämma, 2024 års verksamhet

 

Övriga dokument

Finansiella dokument

Filter:
 • Alla
 • Kvartalsrapport
 • Årsredovisning