Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

VD Fredrik Nilsson kommenterar ”Våra löpande åtgärder har successivt fått genomslag i form av förkortade produktionstider...
VD Fredrik Nilsson kommenterar ”Vi fortsätter oförtrutet att arbeta vidare med åtgärder för att nå ner till våra...
Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman...

Icke regulatoriska pressmeddelande

Fredrik Nilsson har varit tillförordnad VD sedan oktober 2017. Dessförinnan satt Fredrik i ledningsgruppen och Fredriks gedigna erfarenhet av...
Nilsson Special Vehicles AB, listat på Nasdaq Stockholm First North, har tecknat avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om tjänsten...
1 759 953 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 27 mars 2018. Efter...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fredrik Nilsson, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiella dokument

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning