Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 12 april 2024, årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen...
Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024...
Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig...
Sedan 2021 har Nilsson Special Vehicles markant förbättrat sin produktionskapacitet, försäljning och lönsamhet. För att fortsätta...

Icke regulatoriska pressmeddelande

2024-04-03 08:30 Magnus Axelsson förvärvar 997 500 aktier i Nilsson Special Vehicles AB News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Bolaget har delgivits information att Magnus Axelsson har förvärvat ytterligare 997 500 aktier. Magnus förvärvar aktierna från...
2024-01-09 15:30 Nilsson Special Vehicles AB (publ) levererar åter ambulanser till Norge News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Åren 2016 till 2020 levererade Nilsson 20 ambulanser per år till den norska marknaden, men i samband med ny upphandling har bolaget sedan 2021...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fabio Ishaq, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Ledningsgruppen

Amelie Wennström

Amelie Wennström

Environmental/Quality Manager

Född: 1983
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Utvecklingsingenjör, Högskolan i Halmstad.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet som projektledare i produktutvecklingsprojekt inom personlig säkerhetsutrustning i fordon (Holmbergs Safety System), projektkoordinator IT-projekt inom affärssystem och ansvarig för teknisk dokumentation (Cargotec/Kalmar Industries).
Innehav: 2 000 aktier

Mårten Berggren

Mårten Berggren

CFO

Född: 1972
Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet.
Erfarenhet: Kommer närmast från en position som Business Controller Operations på Nederman Distribution Sales AB, som innebar rapporteringsansvar för två produktionsenheter samt medlem i ledningsgruppen för Ph Nederman AB. Mångårig erfarenhet som Controller från bl a Diab Internationel AB och E.ON Sverige AB.
Innehav: 1 500 aktier

Fabio Ishaq

CEO

Född: 1983
Utbildning: 
Erfarenhet: VD OnWheels i Halmstad AB, OnWheels Mobility AB samt OnWheels Invest AB.Grundade OnWheels bildemontering AB 2015, avyttrades till Hedingruppen i februari 2023. Medgrundare i Halmstads Lokala Parti 2021.
Innehav: 1 000 aktier samt 1 361 030 aktier via OnWheels Mibility AB.

Lisa Friel

Lisa Friel

Technological Development Manager

Född: 1978
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Maskiningenjör, Högskolan Halmstad och Magisterexamen Design Engineer, Loughborough University, England
Erfarenhet: Kommer närmast från Gnotec Sweden AB och rollen som Teknik och Projektchef. Har en bakgrund som Konstruktörschef och Operations Manager inom tillverkningsindustrin.
Innehav: –

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

CMO/Deputy CEO

Född: 1972
Utbildning: IT/teknik program på Högskolan i Halmstad.
Erfarenhet: På Nilssons sedan 1995 i varierande ledningspositioner. Arbetade 2008-2011 även som verksamhets/managementkonsult på Systeam.
Innehav: 74 651 aktier via Nilfre AB.

Maria Nauchman

Maria Nauchman

Production Manager

Född: 1977
Utbildning: Ledarskap i producerande företag, Linnéuniversitetet. Ledarskapsutbildning Modul 1,2 Calle Jönsson intent Diab AB. Ledarskapsutbildning det goda samtalet.
Erfarenhet: Jobbat inom industri i 25 år, verksam inom följande områden; Operatör/koordinator i produktion, Logistik och produktionsplanering, länk mellan sälj och produktion, kalkyl, mindre inköp. Projektarbeten (uppstart nya avdelningar, flytt av avdelning, implementering av verksamhetssystem). Avdelningschef för produktionsavdelningar. Chef för internlogistik och produktionsavdelning.
Innehav: –

Christer Sediger

Christer Sediger

Purchasing Manager

Född: 1965
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen Utvecklingsingenjör, Högskolan Halmstad
Erfarenhet: Kommer från en roll som ansvarig för Global Supply Chain på HMS Networks där jag tidiagre var Purchasing Manager. Innan detta Inköpschef inom möbelindustrin, samt Inköpschef inom verkstadsindustrin
Innehav: 2 000 aktier

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiell kalender

 • 2024-02-27 Bokslutskommuniké, 2023 års verksamhet
 • 2024-05-03 Delårsrapport 1, 2024 års verksamhet
 • 2024-05-07 Bolagsstämma, 2023 års verksamhet
 • 2024-08-28 Delårsrapport 2, 2024 års verksamhet
 • 2024-11-15 Delårsrapport 3, 2024 års verksamhet
 • 2025-02-26 Bokslutskommuniké, 2024 års verksamhet
 • 2025-04-30 Delårsrapport 1, 2025 års verksamhet
 • 2025-05-06 Årsstämma, 2024 års verksamhet

 

Övriga dokument

Finansiella dokument

Filter:
 • Alla
 • Kvartalsrapport
 • Årsredovisning