Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman...

Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet...

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 januari 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Registreringen börjar klockan 09.45. Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) väljer vi att göra vissa...