Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman...

Magnus Axelsson förvärvar 997 500 aktier i Nilsson Special Vehicles AB

Bolaget har delgivits information att Magnus Axelsson har förvärvat ytterligare 997 500 aktier. Magnus förvärvar aktierna från Selin sfären, Pactus AB samt EIME consultants AB. Efter transaktionen äger Magnus Axelsson 29,4 % av aktierna i NSV, medan Selin sfären,...