Nilsson Special Vehicles AB, listat på Nasdaq Stockholm First North, har tecknat avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om tjänsten som Certified Adviser, tillträder den 1 Januari 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera Certified Advisor åt bolaget.