Styrelseordförande Thomas Mårtenssons har meddelat valberedningen för Nilsson Special Vehicles AB (publ) (nedan ”Nilsson”) att Thomas önskar avgå från posten som styrelseordförande samt ledamot av styrelsen. Styrelsen kallar därför till en extra bolagsstämma för beslut om nyval av styrelsens ordförande, beslut om nyval av en styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode med anledning av förändringarna i styrelsens sammansättning.
 
Valberedningen föreslår Eric Bech-Jansen som ny styrelseordförande samt Jonas Bergmark som ny styrelseledamot. Jonas Bergmark har varit verksam inom Midroc koncernen de senaste tjugo åren och är för närvarande VD på Granitor Systems AB. 
 
Thomas Mårtensson kommenterar
”Efter många fantastiska år som ordförande känner jag att det är en lämplig tid att avgå och låta nya krafter ta bolaget vidare mot nya horisonter. Nilsson står idag med en stark orderingång och en förbättrad affär, men samtidigt inför en marknad som nu är stadd i förändring. Nilsson behöver anpassa sig till, och kapitalisera på, detta föränderliga landskap. I det sammanhanget jag ser med tillförsikt fram mot att följa när den nya styrelsen, med Eric Bech-Jansen som ordförande, leder den offensiva och nödvändiga affärs- och strategiutveckling som Nilsson står inför.”
 
Göran Linder kommenterar
”Jag vill å Midroc Invest och Granitor Growth Managements vägnar tacka Thomas för ett gediget och outtröttligt arbete i vått och torrt genom alla år. Utan Thomas enorma arbetsinsats, kompetens och uthållighet hade Nilsson sannolikt inte funnits idag.” 

Erik Bech-Jansen kommenterar
”Med flera vunna uppdrag under 2021 finns det nu en god bas för Nilsson att jobba med, dels med egendesignade fordon, dels med den större fordonstypen som Västra Götaland beställt. Ägarna efterfrågar en förhöjd förändringstakt med fokus på effektivitet och lönsamhet, och har därmed öppnat för en grundlig genomgång av verksamheten. Jag är tacksam för möjligheten att ta över som styrelsens ordförande i detta skede, och ser fram emot att påbörja arbetet.”