Upphandlingen till Västra Götalandsregionen som Bolaget tilldelades 2021-11-29 på ambulanser baserade på Mercedes Sprinter, har nu förlängts. Avtalet tecknades på 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 mån. Avtalet är nu förlängt med 19 månader och sträcker sig till 2025-06-30. Detta innebär att den förväntade volymen till Västra Götalandsregionen på 20-25 bilar för 2024 är säkrad. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot kommande leveranser.