Beslut gällande ansökan om korttidsarbete

Nilsson Special Vehicles AB (publ) (”Nilsson” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de beslutat att ansöka om korttidsarbete för merparten av Bolagets anställda. Arbetstiden för den berörda personalen planeras att sänkas till mellan 80 & 40 procent från den 1:a september 2020 och fyra månader framåt. Åtgärden vidtas för att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den pågående covid-19-pandemin påverkat orderingången på ambulanser och order från den engelska marknaden. Korttidsarbetet kommer att ske med stöd av statliga subventioner och beräknas leda till en reduktion av Bolagets kostnader med cirka 3 miljoner SEK under den ansökta tiden för korttidsarbete.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Ansökan om korttidsarbete görs för att säkra Bolagets finansiella stabilitet under Covid-19 utbrottet. Vi arbetar fortsatt hårt med att ta order för leverans under 2020 och är beredda att snabbt ställa om produktionstakten till normal nivå vid behov (och avbryta korttidsarbetet i förtid). Bolaget har i sin orderstock order för leverans under 2021 och ser ordernedgången som en tillfällig effekt av Covid-19 utbrottet.”

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se