Fortsatt stark försäljningsutveckling och notering på First North

”Vår försäljning har ökat med 64%  på tre år och vi står väl rustade att kapitalisera på de senaste årens utvecklingsarbeten”, noterar VD Karl Justh.


Finansiellt resultat andra halvåret juli – december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 86 780 (67 333) Tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 5 000 (6 969) Tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 308 (3 520) Tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 733 (2 746) Tkr
  • Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 10 155 (1 300) Tkr

Finansiellt resultat helåret 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 156 714 (140 441) Tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 9 790 (12 964) Tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 991 (5 943) Tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 618 (1 609) Tkr
  • Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 10 155 (1 300) Tkr

"Vid en tillbakablick på året kan jag inte vara annat än stolt över det som vi gemensamt har åstadkommit. Det är ingen tvekan om att vi är på rätt väg! Vi levererar eftertraktade produkter i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi fortsätter vår resa att öka antalet nöjda kunder!"

Karl Justh, VD