Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) förtydligar upphandling gällande ambulanser för Norge.

Då Bolaget tidigare rapporterat om den norska upphandlingen gällande ambulanser, vill Bolaget beskriva nuläget. Upphandlingen är idag avbruten, där en ny upphandling kommer att genomföras och planeras att vara klar hösten 2020. Under tiden gäller det gamla avtalet med möjlighet till prisjustering för 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se