Bolaget har idag delgivits information att ingen begäran om överprövning inkommit avseende Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansupphandling. Detta innebär att Bolaget kommer att teckna avtal med VGR inom kort.