Bolaget har idag delgivits information att Corespring Invest AB (fd Midroc Invest AB) har överlåtit 700 000 aktier i Nilsson Special Vehicles AB. Köpare är Erik Selin, främst via ES Aktiehandel AB, samt styrelseledamoten Erik Bech-Jansen. Transaktionerna har skett till kursen 8.00 kronor per aktie.

Corespring Invest AB kommer att kvarstå som ägare av sin resterande aktiepost om 981 714 aktier, motsvarande ca 21 % av kapital och röster. ”Med dessa transaktioner breddas och förstärks bolagets samlade ägarbild, inte minst vad gäller långsiktighet och industriellt kunnande. Jag ser fram mot att vidareutveckla bolaget och att skapa större värden tillsammans”, säger Göran Linder, VD på Corespring Invest AB (f.d. Midroc Invest AB).
Erik Selin kommer, via bolag, efter transaktionen att inneha 881 250 aktier och vara bolagets andra största ägare med ca 19 % av röster och kapital. ”Vi ser en bra potential i Nilsson Special Vehicles samhällskritiska verksamhet. Som ägare ser vi framemot en förhöjd förändringstakt i bolaget med fokus på effektivitet och lönsamhet. Detta för att även i framtiden kunna vara ledande i att utveckla och leverera morgondagens främsta specialfordon”, betonar Jonas Strömberg, Investeringsansvarig på ES Aktiehandel AB.
Styrelseledamoten Erik Bech-Jansen förvärvar 18 750 aktier genom eget bolag. ”Efter att ha fått en bättre insyn i verksamheten som ledamot blir det ett naturligt steg att själv investera i bolaget och på så sätt visa att jag tror på bolagets framtid som en konkurrenskraftig leverantör av specialfordon”, kommenterar Erik Bech-Jansen.