Samarbetsavtal J5L-production Oy

Nilsson Special Vehicles AB (publ) (”Nilsson” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett samarbetsavtal är signerat med den finländska påbyggaren J5L-production Oy. Såsom rapporterats tidigare inleddes samarbetet för ett antal månader sedan i samband med storbilsupphandlingar i Sverige.  Samarbetsavtalet ger båda företagen tillgång till varandras produkter. J5L är specialiserade på ambulanser baserade på till exempel MB Sprinter och Ford Transit, ledningsfordon baserade på MB Vito och deras övriga sortiment som är ATV, motorcyklar, sjukvårdsfordon och säkerhetsfordon.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Samarbetsavtalet med J5L ger oss ett komplett modellprogram för att kunna täcka det behov som finns på de marknader som Nilsson idag arbetar med. Ett bredare modellprogram ger oss bättre möjligheter att marknadsföra oss på nya marknader. Vi ser också en möjlighet att J5L marknadsför våra produkter österut och att detta på sikt kan generera en ökad volym gällande Nilssonproducerade bilar. Likheterna är stora i bolagen, även om J5L är något mindre, och den samlade erfarenheten från specialfordonsbranschen är gedigen. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete både gällande försäljning och utveckling.”

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se