Nilsson tilldelas ramavtal för Region Jönköpings län
Bolaget har idag tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Jönköpings län. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med option till förlängning om ytterligare upp till två år.
Bolaget uppskattar volymen till 4-6 bilar per år.
Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

CEO Fredrik Nilsson kommenterar:
”Vi är väldigt glada att återigen tilldelas avtal med en av våra trogna kunder och tackar Region Jönköping för att välja vår Nilssonambulans, byggd Av Människor För Människor, baserad på Volvo XC90 och konstruerad för säkra och hållbara akutförflyttningar.”