Nilsson tilldelas ramavtal för Region Kalmar län

Bolaget har idag tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Kalmar län. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på fyra år vilket uppskattas omfatta 19 personbilsambulanser för Nilsson. Denna tilldelning beräknas vara värd cirka 8 milj SEK per år under en fyraårsperiod. Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

VD Fredrik Nilsson kommenterar:

”Vi är glada och stolta att återigen tilldelas avtal med en av våra trogna kunder och tackar Region Kalmar för att välja vår Nilssonambulans som är konstruerad för säkra akutförflyttningar av människor.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se