Nilsson tilldelas ramavtal för Region Norrbotten

Bolaget har idag tilldelats ramavtal som en av två leverantörer för ambulanser till Region Norrbotten. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på ett år med option på 1+1 år, vilket uppskattas omfatta totalt 20 personbilsambulanser till ett totalt värde av 35 milj SEK. För Nilsson beräknas denna tilldelning vara värd cirka 17-18 milj SEK under en treårsperiod. Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

CEO Fredrik Nilsson kommenterar:

”Vi är glada och stolta att återigen tilldelas avtal med en av våra trogna kunder och tackar Region Norrbotten för att välja Nilsson som en av två leverantörer. Nilssonambulansen är byggd Av Människor För Människor, baserad på Volvo XC90 och konstruerad för säkra och hållbara akutförflyttningar.”

Kort om Nilsson Special VehiclesNilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se