Nilsson tilldelas ramavtal för Region Sörmland

Bolaget har idag tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Sörmland. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på fyra år vilket uppskattas omfatta 16 personbilsambulanser. Denna tilldelning beräknas vara värd cirka 28 milj SEK under en fyraårsperiod. Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

CEO Fredrik Nilsson kommenterar:

”Vi är glada och stolta att återigen tilldelas avtal med en av våra trogna kunder och tackar Region Sörmland för att välja vår Nilssonambulans, byggd Av Människor För Människor, baserad på Volvo XC90 och konstruerad för säkra och hållbara akutförflyttningar.”

Kort om Nilsson Special Vehicles: Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se