Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att styrelsen beslutat att utse Fredrik Nilsson till ordinarie VD för bolaget. Fredrik Nilssons tjänst som tillförordnad VD övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

Fredrik Nilsson har varit tillförordnad VD sedan oktober 2017. Dessförinnan satt Fredrik i ledningsgruppen och Fredriks gedigna erfarenhet av bolaget sträcker sig tillbaka hela vägen till 1995. I rollen som tillförordnad VD har Fredrik Nilsson framgångsrikt genomfört ett effektiviseringsarbete som förkortat produktionstiden i fabriken.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Det känns mycket bra att få förtroendet att fortsätta utveckla Nilssons verksamhet. Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD för Nilsson har fokus varit på effektiviseringsarbete och våra löpande åtgärder har successivt fått genomslag i form av förkortade produktionstider. Jag ser fram emot att fortsatt effektivisera verksamheten och driva Nilsson vidare mot nya framgångar.

Styrelseordförande Thomas Mårtensson kommenterar

Fredrik Nilsson har varit tillförordnad VD under de senaste 12 månaderna och på ett förtjänstfullt sätt drivit bolaget framåt. Han har visat en stark drivkraft och besitter omfattande kunskap inom vårt verksamhetsområde. Vi bedömer att Fredrik Nilsson är rätt person att fortsätta driva Nilssons verksamhet framåt.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Thomas Mårtensson, Styrelseordförande

E-post: thomas.martensson@midroc.se

Telefon: 070-622 63 22

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.