Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 11 april 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.nilsson.se).