apr 14, 2023

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 14 april 2023, årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida
(www.nilsson.se).