Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) offentliggör idag, den 12 april 2024, årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida
(www.nilsson.se).