Tilldelningsbeslutet från Norrbotten Läns Landstings upphandling av intensivvårdsambulanser blev formellt fastställt under dagen där Nilsson Special Vehicles valdes som leverantör av upp till 6 st ambulanser under innevarande år med option på 6 bilar per år tom 2019. Det motsvarar ett ordervärde på upp till 10 M SEK årligen.

”Detta är en viktig bekräftelse för oss från en av våra trogna kunder säger VD Karl Justh. Vi har arbetat systematiskt med att anpassa våra ambulanser efter landstingens behov med avseende på säkerhet, ergonomi och totalekonomi. Denna order befäster de framgångar bolaget hade redan under 2015 där man vann samtliga 8 upphandlingar inom denna fordonskategori.” säger Nilsson Special Vehicles VD, Karl Justh.

”Vi har sett över vår produktionskapacitet för att möta den stigande efterfrågan på våra produkter. Det är av stor vikt för oss att känna den tilltro som ambulansverksamheten i Sverige skänker oss, i synnerhet nu när vi är i färd med att lansera efterföljaren till dagens ambulans. Den kommer att byggas på Volvo XC90 som basbil och kommer att presenteras i samband med Flisa-kongressen i Helsingborg i september 2016.”, fortsätter Karl Justh.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har Bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Denna information är sådan som Nilsson Special Vehicles AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016 kl. 14.00.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067