I pressmeddelandet i samband med offentliggörandet av delårsrapport för januari – mars 2024 uppgavs det felaktigt att “VD Fredrik Nilsson kommenterar”. Detta skall vara ” VD Fabio Ishaq kommenterar”.