I februari 2018 genomförde Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) en företrädesemission, i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 759 953 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 mars 2018 och stoppdag är den 23 mars 2018.

1 759 953 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 27 mars 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Nilsson till 4 693 207 stycken och aktiekapitalet uppgår till 4 693 207 SEK.