Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten

Nilssons har utsetts som leverantör av Suv- eller minibussbaserad ambulans under 3,5 ton. Detta innebär att vår Nilsson XC90 Ambulans baserad på Volvo X90 är det ena utav två alternativet av ambulans. I andra klassen för ambulans under 3,5 ton med boxformad sjukhytt gick tilldelningen till VW Amarok. Anbudsspärr råder tio dagar från det att underrättelse om beslut sänts ut till samtliga anbudsgivare.

Avtalet är på två år med option på ytterligare två år och uppskattat värde för Nilssons är 1,5-3,5 milj. kronor per år.