• Begravningsbil 3 dörrar
  • Nilsson Begravningsbil 3 dörrar - Dignitet och kvalitet

Begravningsbil 3 dörrar

Nilsson Begravningsbil är byggd på Volvo V70-chassi. Bilen möter högt ställda krav på värdighet och funktion.

Värdighet

På ceremoniella fordon ställs särskilda krav. De ska bidra till den värdiga inramning som är viktig för sörjande anhöriga och vänner. Dessa krav uppfyller Nilsson Begravningsbil med sin eleganta design och goda funktion. Det hantverkskunnande som utmärker Nilsson Special Vehicles gör att anpassningar kan ske till olika länders krav på de fordon som används i samband med begravningsceremonierna.

Kvalitet och precision

För att säkerställa högsta krav på precision, kvalitet och rationell tillverkning har ett unikt världsledande produktionskoncept utvecklats. Det baseras på nya förlängnings- och svetsjiggar, lika de som används i volymproduktion världen över. Detta koncept i kombination med ett gediget hantverkskunnande ger Nilsson Special Vehicles möjlighet att erbjuda sina kunder kvalitet i världsklass.

Modeller och utförande

Begravningsbilen kan väljas i 3- eller 5-dörrars utförande, 750 respektive 1370 mm längre än standardbilen för att möta varierande kundkrav. Bilarna i 5-dörrarsutförande tillverkas i 2-, 4- eller 5-sitsiga versioner. Ett antal utrustningsnivåer och unika tillval säkerställer att varje kunds önskemål tas i beaktande. För att öka framkomligheten erbjuds dessutom fyrhjulsdrivna varianter med dieselmotor (D5) i såväl 3-dörrars som 5-dörrars utförande.

Typgodkännande

Begravningsbilarna är typgodkända inom EU enligt helbilsgodkännande: e11*2007/46*0176*05.

Ett helbilsgodkännande innebär att fordonen byggs enligt de specifikationer som ursprungligen angivits och godkänts, samt, därmed också också uppfyller EU:s säkerhetskrav. Helbilsgodkännandet innebär även att arbetet vid registreringen av fordonet blir helt okomplicerat.