Information om aktien.

Nilsson Special Vehicles är en av Sveriges största aktörer inom specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer ambulanser, begravningsbilar och limousiner. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Våra målsättningar

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Vår affärsidé.

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Aktiekurs

 

Loading stock data...

Prenumerera på nyheter

Regulatoriska pressmeddelande

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2021. Halvårsrapporten...
Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade...
VD Fredrik Nilsson kommenterar ”Det har varit fortsatta utmaningar under första kvartalet. Omsättningen för kvartal ett 2021 uppgick...

Icke regulatoriska pressmeddelande

2021-10-15 13:23 Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Jämtland Härjedalen News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Nilsson tilldelas ramavtal som en av två leverantörer till Region Jämtland Härjedalen Bolaget har idag tilldelats ramavtal som en...
2021-09-21 15:40 Nilsson Special Vehicles AB (publ) tecknar nytt 3-årsavtal med Fonus News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) tecknar nytt 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar. Nilsson har...
2021-07-13 21:30 Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Region Jönköpings län News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Nilsson tilldelas ramavtal för Region Jönköpings länBolaget har idag tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till...

Investerarkontakt

Nilsson in-house

Fredrik Nilsson, CEO
Telefon: 0430-490 50
E-post: ir@nilsson.se

Certified adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: 040-200 250
E-post: ca@vhcorp.se

Övrig info.

Ägarinformation

Information om våra största ägare.

Bolagsstyrning

Information om styrelsen.

Finansiella dokument

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning