Nilsson Special Vehicles har beslutat att ändra tidpunkt för att presentera bokslutskommunikén för 2017. Anledningen till det förändrade datumet är att vi vill offentliggöra rapporten för det fjärde kvartalet innan bolagets extra bolagsstämma den 2 februari kl 10:00. Bokslutskommunikén kommer att presenteras den 2 februari.