Camilla Dahlin har idag med bakgrund till de ändrade ägarförhållanden begärt eget utträde ur Nilsson Special Vehicles AB (publ) styrelse.
Camilla tackar för det förtroende hon haft från valberedning och aktieägare.