Året har inletts planenligt, eller till och med något bättre än planerat, meddelar VD Karl Justh. Vi ser en positiv utveckling såväl för de egenproducerade bilarna som för de övriga fordonen. Orderboken har vuxit från 86 till 116 bilar, vilket innebär en ökning med 31 % under kvartalet.

Vi har bland annat fått tilldelning på två större upphandlingar av ambulanser i Sverige och också tilldelning på så kallade ”bedömningsbilar” till Västra Götalandsregionen. Bara den senare tilldelningen motsvarar ett ordervärde på upp till 4 M SEK. Dessutom noterar vi en större efterfrågan från våra grannländer.

De finansiella resultaten för Q1 i korthet:

Omsättning: 40,1 M SEK

EBITDA: 2,5 M SEK

EBIT: 1,7 M SEK

EBT: 1,4 M SEK

För att möta den ökade efterfrågan på ambulanser och övriga utryckningsfordon har produktionskapaciteten byggts ut under perioden. Samtidigt har den nya projektorganisationen sjösatts för att säkerställa framtagningen av den nya ambulansen som byggs på Volvo XC90-chassi. Den nya ambulansen kommer att lanseras under Q3 i år.

Vår fokus just nu handlar om att möta efterfrågan på de befintliga produkterna och att färdigställa pågående utvecklingsprojektet. Vi känner oss trygga med att kvartalets utfall är väl i linje med de kommunicerade målen, avslutar Karl.