Bolaget har delgivits information att Magnus Axelsson har förvärvat ytterligare 997 500 aktier. Magnus förvärvar aktierna från Selin sfären, Pactus AB samt EIME consultants AB.

Efter transaktionen äger Magnus Axelsson 29,4 % av aktierna i NSV, medan Selin sfären, Pactus AB samt EIME consultants AB inte längre äger några aktier i bolaget.

Styrelseordförande Erik Bech-Jansen kommenterar: ”Vi ser denna affär som en logisk utveckling och anser det mycket positivt för Bolaget att nu få två lokala huvudägare vilka jag tror kommer att göra stor nytta för Bolaget”.