Bolaget har under våren fört dialog med Ferno Mobility i Norge avseende försäljning av ambulanser och begravningsbilar på den norska marknaden. Ett LOI är nu signerat med avsikten att ingå ett samarbetsavtal. Ferno Mobility är ett bolag som arbetar med specialombyggda fordon till den norska marknaden, som t. ex. civila polisbilar, sjuktransportfordon mm. Ferno Mobility kommer även att ställa ut Nilssons XC90 ambulans i Norge i slutet av augusti tillsammans med personal från Nilssons på den nationella ambulansmässan. Vi ser fram emot detta samarbete då Bolagen kompletterar varandra väl och att åter få möjligheten att bli leverantör på den norska ambulansmarknaden.
 
VD Fredrik Nilsson kommenterar
 
”Vi ser med detta en möjlighet att komma närmre den norska marknaden då Nilsson A/S har genomgått en organisationsförändring då vi idag saknar en lokal representant. Nilssons ser fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans med Ferno Mobility och deras team.”